slika: last SLOVENSKENOVICE

Dne 7.1.2016 smo se v Sežani sestali pobudniki za ustanovitev civilne iniciative, katere namen bo prizadevanje za spoštovanje zaščite vina teran s slovenske planote Kras.

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE - Govor Župana občine Komen, Marko Bandelli mag.posl.ved
 
Sožitje med človekom in Krasom je izoblikovalo skromnost, trdnost in vztrajnost kraškega karakterja.
Dobrodošli med nami:
 
Spoštovani Minister za Kulturo g. Anton Peršak
Spoštovani
- državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo g.a Damjana Pečnik
- generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije  g. Jernej Hudolin
- direktor zavoda za varstvo narave Dr. Darij Krajčič
- vse ekscelence veleposlaništev

ZAVEZNIŠTVO SOCIALNO LIBERALNIH DEMOKRATOV
IDEOLOŠKO/POLITIČNA USMERJENOST NAŠE STRANKE
 (Socialni-liberalizem)
Kaj je socialni liberalizem?

Za dvig konkurenčnosti gospodarstva je treba zagotoviti stabilno poslovno okolje. Znižati stroške poslovanja, znižati stroške dela, znižati nadomestila za bolniško, stabilizirati pokojninsko blagajno, nadgraditi zdravstveni sistem, vzpostaviti boljše pogoje za energetsko predelavo odpadkov v Sloveniji in številne druge ukrepe.  

Današnji gospodarski zemljevid kaže, da so v porastu procesi grozdenja. Grozd v prevodu angleške besede cluster pomeni skupino podobnih ali zbranih stvari, ki rastejo skupaj, piše Porter (1998)ki sodi med pionirje sodobne ekonomske politike grozdenja, je grozd definiral kot geografsko koncentracijo neformalno povezanih podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij iz sorodnih dejavnosti in institucij na določenem področju, znotraj katerih hkrati prihaja do sodelovanja in konkuriranja.

Finančno globalizacijo lahko opišemo kot vzpostavljanje vse bolj povezanega in enotnega finančnega trga na transnacionalni ravni. Pod finančnimi trgi pojmujemo trg kapitala in njegova mobilnost je ključni in najbolj očiten dejavnik procesa globalizacije (Tarzi, 1999, str. 141).

Globalizacija iz vidika podjetništva:
Uspešne organizacije so danes tiste, ki presežejo lastne dimenzijske omejitve, da dosežejo tisto kritično maso, ki jim lahko nudi mednarodno konkurenčnost, ki ciljajo na kompetentnost in investirajo v inovacije (Nardozzi, Paolazzi 2011, str. 19).
Vse skozi slišimo in beremo o besedi, ki nam je na prvi pogled znana: globalizacija. A v resnici vemo kaj ta beseda sploh pomeni? A vemo kako vpliva na gospodarstvo, kakšne posledice in učinke ima lahko na podjetja, na trg dela, na vsakdanje življenje in nenazadnje, na državo?

Kaj je  "Agenda 46 +"
Gospodarska zbornica Slovenije je sicer pripravila ukrepe, s katerimi bi reševala državo, vendar je pri oblikovanju le teh (ne)hote spustila gospodarstvenike, saj je iz predlogov razvidno, da bi bolj kot ne reševala le banke.
Kot piše Zorceva (2013, str. 129), so ukrepi razdeljeni po področjih in se nanašajo na:

V Sloveniji smo, odkar se je pojavila finančna in gospodarska kriza, sprejeli že vrsto ukrepov, s katerimi smo poskušali omiliti posledice krize in se boriti proti širjenju negativnih vplivov le-te. Slovenija je tako sprejela ukrepe za pomoč gospodarstvu, finančnemu sektorju, varčevalne ukrepe za stabilizacijo javnih financ, ukrepe za povečanje pritoka sredstev v proračun in vrsto drugih ukrepov ter reform, s katerimi bi naj zmanjšali državni primanjkljaj in povečali konkurenčne prednosti države (Zorc, 2013, str. 128).

Vzroki za gospodarsko krizo v Sloveniji in njen izbruh